Event

Come to see us!
Date : 6 / Oct / 2022
Time : 18

Col·laboració en un acte

(Palau de Pedralbes) BARCELONA

Col·laboració en l’acte de presentació del nou decret del Consell Consultiu de Pacients de Catalunya.

Cos Endins // Sa tanca d'allà dins
  1. Cos Endins // Sa tanca d'allà dins
  2. Llit Petit // Sa tanca d'allà dins
  3. Esquizofrènia // Sa tanca d'allà dins
  4. Molt Tard // Sa tanca d'allà dins
  5. Fugida // Sa tanca d'allà dins
  6. Desconegut // Sa tanca d'allà dins
  7. Magrana // Sa tanca d'allà dins